Hannu ja Raija. Raija oli ollut Arbelan luolilla viimeksi neljäkymmentä vuotta sitten.