Ajoimme Alakaupungin eli vesikaupungin läpi, sitä aikanaan Daavidin joukot piirittivät. Batseban mies Uuria kaatui etulinjassa.