Kulku Petraan, nabatealaisten kalliokaupunkiin käy kapean Al Siqin kautta