Kolmantena päivänä vaellettiin Porian suunnasta Tiberiakseen